Girişimsel İşlemler - Kategoriye Göre Hastalıklar

24 Saatlik PH Monitorizasyonu Uygulaması
Aferez Bilgi Formu
Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi İçin Hasta Bilgilendirme Broşürü
Çocuklarda Periton Diyalizi
Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Mag3-Dtpa) Bilgilendirme Formu
Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Mag3-Dtpa) Bilgilendirme Formu
Eklemiçi ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları Bilgilendirme Formu
Elektronöromiyografi (ENMG)
Fizik Tedavi Uygulamaları Bilgilendirme Formu
G.Reflü Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
G.Reflü Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Gastroskopi İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Görüntüleme Eşliğinde Geçici veya Tünelli Santral Kateterler İle Venöz Port  Uygulaması Hasta Bilgilendirme Broşürü
İyot Tedavi Bilgilendirme Formu
İyot Tedavi Bilgilendirme Formu
Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi Hastaları Bilgilendirme Formu
Kemik Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Kemik Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Kolonoskopi Hazırlık Formu
Kolonoskopi Hazırlık Formu
Kolonoskopi İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Kozmetik işlemler
Kök hücre (kemik iliği) nakli
Manyetik Rezonans İncelemesi İçin Hasta Bilgilendirme Broşürü
Myokard Perfüzyon (Kalp) Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Myokard Perfüzyon (Kalp) Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Perkütan nefrostomi
Pet/Bt Görüntüleme Bilgilendirme Formu
Pet/Bt Görüntüleme Bilgilendirme Formu
Rektoskopii İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sintimammografi Bilgilendirme Formu
Sintimammografi Bilgilendirme Formu
Sistoskopi nedir?
Statik Böbrek Sintigrafisi (Dmsa) Bilgilendirme Formu
Statik Böbrek Sintigrafisi (Dmsa) Bilgilendirme Formu
Stoma ünitesi hasta bilgilendirme formu
Tiroid (Guatr) Cerrahi
Tiroid Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Tiroid Sintigrafisi Bilgilendirme Formu
Umblikal kateterizasyon (Göbek kateteri takılması)
Uyarılmış potansiyeller
Ürodinami İşlemi

  • Eğitim materyallerinin hazırlanmasından ve güncellemesinden adı geçen Anabilim Dalı sorumludur.