Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Kategoriye Göre Hastalıklar


Akut Romatizmal Ateş Tedavi ve Korunma Rehberi
Aletli Periton Diyalizi (Apd) Hasta Eğitimi Formu
Çocuklarda Aşı Takvimi
Çocuklarda Diyabet Hakkında Temel Bilgiler
Çocuklarda göbek fıtığı
Çocuklarda Grip
Çocuklarda Hipertansiyon
Çocuklarda İshal
Çocuklarda kasık fıtığı
Çocuklarda kemoterapi ile ilgili merak edilenler
Çocuklarda Menenjit
Çocuklarda Nefrotik Sendrom
Çocuklarda Sepsis
Çocuklarda Tüberküloz
Çocuklarda yemek borusu yanığı
Çocuklarda Zatürre
Çocukluk çağı akut lösemileri
Demir eksikliği anemisi nedir?
Diyabetli Çocuktan Öğretmenine Mektup
Down Sendromu Eğitim Kitapçığı
El yıkama
Fototerapi (Işık tedavisi)
Hipoksemik iskemik ensefalopati
Idiyopatik trombositopenik purpura (ITP) nedir?
İmmun Yetmezlik hastalıkları
İnfektif Endokardit'ten Korunma Rehberi
Kanama yatkınlığı
Kardiyak Ritm Bozukluğu ve Çarpıntı Eğitim Broşürü
Masum Üfürümler
Neonatal sepsis
Obez Çocuklara Yaşam Biçimi ve Beslenme Önerileri
Periton Diyalizli Çocuklarda Beslenme
Prematürite (Erken doğum)
Respiratuar distres sendromu
Surfaktan tedavisi
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (Sapd) Hasta Eğitimi Formu
Talasemi major
Talasemi minor (Akdeniz anemisi taşıyıcılığı)
Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Eğitim Kontrol Formu
Tip 2 Diyabet Hastaları İçin Eğitim Kontrol Formu
Ventilatör tedavisi
Yenidoğanda sarılık
Yenidoğanın geçici takipnesi (Solunum hızlanması)
  • Eğitim materyallerinin hazırlanmasından ve güncellemesinden adı geçen Anabilim Dalı sorumludur.